สร้าง Link Affiliate Lazada

ป้อนข้อมูล

ลิงค์ Affliate Lazada

** การทำ Root Link ของ Lazada ให้ใช้ Rootlink ที่ได้จากที่แอดมินส่งมาให้แล้วนำ Link ของสินค้ามาต่อ ให้สังเกตหากนำหน้าด้วย page ให้นำลิงค์ไปเข้ารหัสก่อนนะครับ **

เข้ารหัส URL ของ Page Lazada

ป้อนข้อมูล

ลิงค์ ที่เข้ารหัสแล้ว

** การทำ Root Link ของ Lazada ให้ใช้ Rootlink ที่ได้จากที่แอดมินส่งมาให้แล้วนำ Link ของสินค้ามาต่อ ให้สังเกตหากนำหน้าด้วย page ให้นำลิงค์ไปเข้ารหัสก่อนนะครับ **